Harri van Hooren
© Harri van Hooren 2015

 Paralelle Werelden (2001) 115 cm x 125 cm Acryl op paneel 

 

De schilder Harri van Hooren (Maastricht 1952) heeft als uitgangspunt voor zijn werk dat er meer werkelijkheden zijn

dan de ons omringende visuele werkelijkheid.  In zijn werk probeert de kunstenaar deze

onbekende werelden in kaart te brengen. Het is een poging de complexe en on(be)grijpbare werkelijkheden

te vertalen in geordende en gestructureerde vormen met als uiteindelijk doel

een synthese te maken tussen vorm en inhoud.

 

Aan deze site wordt momenteel nog steeds gewerkt